Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
15.01.2018 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.12 MB
0.20 MB
19.01.2018 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
19.01.2018 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r.
0.12 MB
0.37 MB
19.01.2018 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
14.02.2018 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
20.02.2018 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.02.2018 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
22.02.2018 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
Do góry