Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
13.01.2017 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.15 MB
0.20 MB
13.01.2017 2
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.14 MB
0.19 MB
20.01.2017 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
20.01.2017 4
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r.
0.16 MB
0.37 MB
20.01.2017 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
06.02.2017 6
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej
0.16 MB
0.41 MB
10.02.2017 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
0.18 MB
0.18 MB
20.02.2017 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
20.02.2017 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
22.02.2017 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.
0.15 MB
0.17 MB
23.02.2017 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
20.03.2017 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.03.2017 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
03.04.2017 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.
0.10 MB
0.18 MB
13.04.2017 15
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych
0.15 MB
0.18 MB
21.04.2017 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
21.04.2017 17
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
21.04.2017 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
Do góry