Logo Dzienniki Urzędowe Dzienniki Urzędowe Główny Urząd Statystyczny

  • A A A
Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
07.01.2014 1
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.06 MB
0.24 MB
23.01.2014 2
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r.
0.15 MB
0.17 MB
23.01.2014 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r.
0.15 MB
0.16 MB
23.01.2014 4
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.
0.15 MB
0.16 MB
14.02.2014 5
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
24.02.2014 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
24.02.2014 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2014 r.
0.04 MB
0.17 MB
24.02.2014 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r.
0.14 MB
0.16 MB
24.02.2014 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
20.03.2014 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
20.03.2014 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
03.04.2014 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartaly 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
07.04.2014 13
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
0.23 MB
15.04.2014 14
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.07 MB
0.40 MB
18.04.2014 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
18.04.2014 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
18.04.2014 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiortw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2014 r.
0.11 MB
0.22 MB