Logo Dzienniki Urzędowe Dzienniki Urzędowe Główny Urząd Statystyczny

  • A A A
Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2015 1
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
23.01.2015 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
23.01.2015 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
29.01.2015 4
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
0.11 MB
0.23 MB