Logo Dzienniki Urzędowe Dzienniki Urzędowe Główny Urząd Statystyczny

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
18.01.2016 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.15 MB
0.36 MB
0.38 MB
2.05 MB
22.01.2016 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.17 MB
22.01.2016 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.
0.12 MB
0.37 MB
22.01.2016 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.01.2016 5
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.16 MB
0.21 MB