Logo Dzienniki Urzędowe Dzienniki Urzędowe Główny Urząd Statystyczny

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
18.01.2016 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.15 MB
0.36 MB
0.38 MB
2.05 MB
22.01.2016 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.17 MB
22.01.2016 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.
0.12 MB
0.37 MB
22.01.2016 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.01.2016 5
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.16 MB
0.21 MB
11.02.2016 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
18.02.2016 7
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r.
0.12 MB
5.48 KB
18.02.2016 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2016 r.
0.12 MB
5.48 KB
23.02.2016 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r.
0.08 MB
5.48 KB
25.02.2016 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2015 r.
0.13 MB
5.48 KB
21.03.2016 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
21.03.2016 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorst bez wypłat nagród z zysku w lutym 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
04.04.2016 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.
0.12 MB
0.19 MB
20.04.2016 14
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.04.2016 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.04.2016 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorst bez wypłat nagród z zysku w marcu 2016 r.
0.12 MB
0.17 MB
20.04.2016 17
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.13 MB
0.18 MB
22.04.2016 18
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.13 MB
0.22 MB
23.05.2016 19
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.05.2016 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.05.2016 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych
0.15 MB
0.58 MB
24.05.2016 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
25.05.2016 23
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.12 MB
0.18 MB
Do góry