Logo Dzienniki Urzędowe Dzienniki Urzędowe Główny Urząd Statystyczny

  • A A A
Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2015 1
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
23.01.2015 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
23.01.2015 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
29.01.2015 4
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
0.11 MB
0.23 MB
12.02.2015 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.02.2015 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.02.2015 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.02.2015 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
25.02.2015 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
02.03.2015 10
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń
0.14 MB
0.43 MB
02.03.2015 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych
0.11 MB
0.56 MB
20.03.2015 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.03.2015 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
02.04.2015 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB