Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
13.01.2017 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.15 MB
0.20 MB
13.01.2017 2
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.14 MB
0.19 MB
20.01.2017 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
20.01.2017 4
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r.
0.16 MB
0.37 MB
20.01.2017 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
06.02.2017 6
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej
0.16 MB
0.41 MB
10.02.2017 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2016 r.
0.18 MB
0.18 MB
20.02.2017 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
20.02.2017 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
22.02.2017 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2016 r.
0.15 MB
0.17 MB
23.02.2017 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
20.03.2017 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2017 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.03.2017 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
03.04.2017 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2016 r.
0.10 MB
0.18 MB
13.04.2017 15
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych
0.15 MB
0.18 MB
21.04.2017 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
21.04.2017 17
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
21.04.2017 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2017 r.
0.15 MB
0.18 MB
05.05.2017 19
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.13 MB
5.55 KB
19.05.2017 20
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.15 MB
0.19 MB
22.05.2017 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
22.05.2017 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
23.05.2017 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
25.05.2017 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
09.06.2017 25
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.12 MB
0.28 MB
21.06.2017 26
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
21.06.2017 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2017 r.
0.17 MB
0.18 MB
11.07.2017 28
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2017 r.
0.32 MB
0.23 MB
19.07.2017 29
Zarządzenie Nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.15 MB
0.20 MB
19.07.2017 30
Zarządzenie Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.14 MB
0.19 MB
19.07.2017 31
Zarządzenie Nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.15 MB
0.29 MB
21.07.2017 32
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.07.2017 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.07.2017 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.08.2017 35
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
21.08.2017 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 r.
0.14 MB
0.19 MB
24.08.2017 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
24.08.2017 38
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
01.09.2017 39
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 r.
0.10 MB
0.19 MB
20.09.2017 40
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r.
0.10 MB
5.50 KB
20.09.2017 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 r.
0.11 MB
5.50 KB
28.09.2017 42
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2016 r., za I kwartał 2017 r. i za II kwartał 2017 r.
0.11 MB
0.19 MB
09.10.2017 43
Zarządzenie Nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.11 MB
0.18 MB
20.10.2017 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
20.10.2017 45
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.10.2017 46
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
23.11.2017 47
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r.
0.36 MB
0.19 MB
23.11.2017 48
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 r.
0.31 MB
0.18 MB
23.11.2017 49
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian cen produkcji budowalno-montażowej w III kwartale 2017 r.
0.25 MB
0.18 MB
24.11.2017 50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 r.
0.36 MB
0.18 MB
29.11.2017 51
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
01.12.2017 52
Zarządzenie Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach
0.12 MB
0.27 MB
01.12.2017 53
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
20.12.2017 54
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 r.
0.12 MB
0.19 MB
20.12.2017 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
22.12.2017 56
Zarządzenie Nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.15 MB
0.38 MB
29.12.2017 57
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008
0.17 MB
0.88 MB
22.02.2018
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego Rok 2017 (poz. 1-57)
0.08 MB
0.22 MB
Do góry