Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2023 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.01.2023 2
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
10.02.2023 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.18 MB
21.02.2023 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.02.2023 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
28.02.2023 8
Obwieszczenie Prezesa Glownego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 9
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
31.03.2023 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2022 r.
0.18 MB
0.32 MB
24.04.2023 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r.
0.21 MB
0.59 MB
24.04.2023 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
04.05.2023 14
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
0.19 MB
0.28 MB
19.05.2023 15
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.24 MB
0.34 MB
19.05.2023 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2023 r.
0.24 MB
0.19 MB
22.05.2023 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2023 r.
0.25 MB
0.19 MB
22.05.2023 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r.
0.25 MB
0.59 MB
25.05.2023 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2023 r.
0.24 MB
0.20 MB
26.05.2023 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2023 r.
0.25 MB
0.19 MB
Do góry