Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2021 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
22.01.2021 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.01.2021 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
12.02.2021 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.02.2021 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
Do góry