Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2020 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r.
0.18 MB
0.37 MB
23.01.2020 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r.
0.20 MB
0.17 MB
23.01.2020 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 r.
0.20 MB
0.18 MB
14.02.2020 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 r.
0.21 MB
0.17 MB
21.02.2020 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r.
0.10 MB
0.37 MB
21.02.2020 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2020 r.
0.11 MB
0.17 MB
21.02.2020 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
Do góry