Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
10.01.2022 1
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.18 MB
0.33 MB
24.01.2022 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.01.2022 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.01.2022 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
26.01.2022 5
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.20 MB
0.35 MB
09.02.2022 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
22.02.2022 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.02.2022 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.02.2022 9
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.02.2022 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
25.02.2022 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2022 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2022 13
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
31.03.2022 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2021 r.
0.18 MB
0.32 MB
22.04.2022 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r.
0.21 MB
0.59 MB
22.04.2022 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2022 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2022 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.05.2022 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2022 r.
0.20 MB
0.19 MB
31.05.2022 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
01.06.2022 21
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0.20 MB
0.34 MB
22.06.2022 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
06.07.2022 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 r.
0.22 MB
0.19 MB
20.07.2022 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 r.
0.19 MB
0.33 MB
20.07.2022 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
Do góry