Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2024 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.01.2024 2
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
05.02.2024 3
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.21 MB
0.48 MB
05.02.2024 4
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej
0.20 MB
0.43 MB
12.02.2024 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
20.02.2024 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2024 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2024 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.02.2024 9
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie składu i trybu prac Komisji Metodologicznej
0.21 MB
0.40 MB
27.02.2024 10
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.02.2024 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
08.03.2024 12
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej
0.20 MB
0.40 MB
21.03.2024 13
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2024 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
26.03.2024 15
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.
0.18 MB
0.32 MB
23.04.2024 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.04.2024 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
17.05.2024 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2024 19
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2024 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.05.2024 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.05.2024 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
28.05.2024 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
04.06.2024 24
Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obronności państwa.
0.23 MB
0.56 MB
13.06.2024 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie sprostowania błędu
0.18 MB
0.39 MB
21.06.2024 26
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.06.2024 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
28.06.2024 28
Zarządzenie nr 6 Głównego Komisarza Spisowego z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.18 MB
0.35 MB
01.07.2024 29
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Komisji Metodologicznej
0.20 MB
0.36 MB
09.07.2024 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2024 r.
0.22 MB
0.19 MB
10.07.2024 31
Zarządzenie nr 7 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 8 lipca 2024 r. uchylające zarządzenie Generalnego Komisarza Spisowego w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.18 MB
0.35 MB
19.07.2024 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2024 r.
0.18 MB
0.32 MB
19.07.2024 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
19.07.2024 34
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r.
0.21 MB
0.19 MB
Do góry