Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2023 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.01.2023 2
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
10.02.2023 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.18 MB
21.02.2023 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.02.2023 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
28.02.2023 8
Obwieszczenie Prezesa Glownego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 9
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
31.03.2023 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2022 r.
0.18 MB
0.32 MB
24.04.2023 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r.
0.21 MB
0.59 MB
24.04.2023 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
04.05.2023 14
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
0.19 MB
0.28 MB
19.05.2023 15
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.24 MB
0.34 MB
19.05.2023 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2023 r.
0.24 MB
0.19 MB
22.05.2023 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2023 r.
0.25 MB
0.19 MB
22.05.2023 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023 r.
0.25 MB
0.59 MB
25.05.2023 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2023 r.
0.24 MB
0.20 MB
26.05.2023 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2023 r.
0.25 MB
0.19 MB
22.06.2023 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r.
0.25 MB
0.59 MB
22.06.2023 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2023 r.
0.19 MB
0.33 MB
29.06.2023 23
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.39 MB
1.18 MB
29.06.2023 24
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.20 MB
0.30 MB
06.07.2023 25
Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.21 MB
0.31 MB
07.07.2023 26
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2023 r.
0.22 MB
0.19 MB
21.07.2023 27
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.07.2023 28
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2023 r.
0.18 MB
0.32 MB
21.07.2023 29
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
02.08.2023 30
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
0.20 MB
0.31 MB
22.08.2023 31
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2023 r.
0.24 MB
0.19 MB
22.08.2023 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2023 r.
0.19 MB
0.33 MB
22.08.2023 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r.
0.21 MB
0.59 MB
25.08.2023 34
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
25.08.2023 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia sierpnia 2023 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2023 r.
0.20 MB
0.19 MB
31.08.2023 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2023 r.
0.18 MB
0.35 MB
15.09.2023 37
Zarządzenie nr 5 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.23 MB
0.38 MB
21.09.2023 38
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r.
0.17 MB
0.19 MB
21.09.2023 39
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2023 r.
0.13 MB
0.33 MB
Do góry