Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2023 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.01.2023 2
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
10.02.2023 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.18 MB
21.02.2023 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.02.2023 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.02.2023 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
28.02.2023 8
Obwieszczenie Prezesa Glownego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 9
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2023 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2023 r.
0.21 MB
0.19 MB
Do góry