Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2019 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.01.2019 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.
0.10 MB
0.37 MB
22.01.2019 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
31.01.2019 4
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
0.18 MB
13.02.2019 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.02.2019 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r.
0.12 MB
0.19 MB
21.02.2019 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.02.2019 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
25.02.2019 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
28.02.2019 10
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.11 MB
0.27 MB
28.02.2019 11
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.11 MB
0.28 MB
28.02.2019 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.
0.10 MB
0.19 MB
Do góry