Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2019 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.01.2019 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.
0.10 MB
0.37 MB
22.01.2019 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
31.01.2019 4
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
0.18 MB
13.02.2019 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.02.2019 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r.
0.12 MB
0.19 MB
21.02.2019 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
21.02.2019 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
25.02.2019 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
28.02.2019 10
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.11 MB
0.27 MB
28.02.2019 11
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.11 MB
0.28 MB
28.02.2019 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2018 r.
0.10 MB
0.19 MB
21.03.2019 13
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r.
0.10 MB
0.19 MB
21.03.2019 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
25.03.2019 15
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do koordynacji prac przygotowawczych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
0.12 MB
0.32 MB
02.04.2019 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2018 r.
0.10 MB
0.19 MB
19.04.2019 17
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.11 MB
0.26 MB
19.04.2019 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
19.04.2019 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2019 r.
0.11 MB
0.19 MB
20.05.2019 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
23.05.2019 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
23.05.2019 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2019 r.
0.17 MB
0.19 MB
29.05.2019 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
29.05.2019 24
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku
0.17 MB
0.33 MB
29.05.2019 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2019 r.
0.17 MB
0.19 MB
25.06.2019 26
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.12 MB
0.34 MB
25.06.2019 27
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
25.06.2019 28
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
08.07.2019 29
Zarządzenie Nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.12 MB
0.32 MB
10.07.2019 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2019 r.
0.14 MB
0.23 MB
19.07.2019 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
19.07.2019 32
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 r.
0.14 MB
0.18 MB
19.07.2019 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2019 r.
0.14 MB
0.19 MB
22.08.2019 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2019 r.
0.23 MB
0.18 MB
22.08.2019 35
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
22.08.2019 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2019 r.
0.16 MB
0.18 MB
23.08.2019 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2019 r.
0.11 MB
0.19 MB
29.08.2019 38
Zarządzenie Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.17 MB
0.29 MB
29.08.2019 39
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.
0.16 MB
0.19 MB
30.08.2019 40
Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.18 MB
0.34 MB
02.09.2019 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2019 r.
0.16 MB
0.19 MB
06.09.2019 42
Zarządzenie Nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.11 MB
0.33 MB
10.09.2019 43
Zarządzenie Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej
0.17 MB
0.30 MB
11.09.2019 44
Zarządzenie Nr 1 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.19 MB
0.42 MB
19.09.2019 45
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r.
0.10 MB
0.19 MB
19.09.2019 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
18.10.2019 47
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
18.10.2019 48
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
18.10.2019 49
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 r.
0.17 MB
0.18 MB
23.10.2019 50
Zarządzenie Nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
0.20 MB
0.26 MB
15.11.2019 51
Zarządzenie Nr 2 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.11 MB
0.32 MB
18.11.2019 52
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.11 MB
0.35 MB
21.11.2019 53
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.
0.21 MB
0.17 MB
22.11.2019 54
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r.
0.10 MB
0.19 MB
22.11.2019 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2019 r.
0.11 MB
0.19 MB
22.11.2019 56
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
27.11.2019 57
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.
0.29 MB
0.18 MB
29.11.2019 58
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.
0.20 MB
0.18 MB
04.12.2019 59
Zarządzenie Nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.21 MB
0.38 MB
20.12.2019 60
Zarządzenie Nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.20 MB
0.38 MB
20.12.2019 61
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r.
0.19 MB
0.18 MB
20.12.2019 62
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2019 r.
0.19 MB
0.18 MB
30.12.2019 63
Zarządzenie Nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek służb statystyki publicznej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Głównego Urzędu Statystycznego, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek służb statystyki publicznej
1.77 MB
1.16 MB
1.16 MB
5.80 MB
5.25 MB
30.12.2019 64
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
0.21 MB
0.28 MB
04.02.2020
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego Rok 2019 (poz. 1-64)
0.08 MB
0.23 MB
Do góry