Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
15.01.2018 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.12 MB
0.20 MB
19.01.2018 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r.
0.13 MB
0.18 MB
19.01.2018 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r.
0.12 MB
0.37 MB
19.01.2018 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
14.02.2018 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 r.
0.14 MB
0.18 MB
20.02.2018 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.02.2018 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
22.02.2018 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
26.02.2018 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 r.
0.11 MB
0.18 MB
28.02.2018 10
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zakresu zadań i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.15 MB
0.29 MB
28.02.2018 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2017 r.
0.13 MB
0.19 MB
20.03.2018 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r.
0.12 MB
0.19 MB
20.03.2018 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r.
0.13 MB
0.18 MB
03.04.2018 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r.
0.10 MB
0.18 MB
23.04.2018 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.04.2018 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.04.2018 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r.
0.12 MB
0.19 MB
21.05.2018 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
21.05.2018 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
23.05.2018 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
24.05.2018 21
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
29.05.2018 22
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych z I kwartał 2018 r.
0.10 MB
0.18 MB
30.05.2018 23
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.30 MB
0.95 MB
30.05.2018 24
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.12 MB
0.31 MB
30.05.2018 25
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowy Statystycznemu w Lublinie
0.26 MB
0.30 MB
30.05.2018 26
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.13 MB
0.32 MB
30.05.2018 27
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej
0.12 MB
0.38 MB
01.06.2018 28
Zarządzenie Nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zakresu zadań i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.32 MB
0.27 MB
01.06.2018 29
Zarządzenie Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej
0.12 MB
0.34 MB
20.06.2018 30
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.06.2018 31
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
10.07.2018 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2018 r.
0.10 MB
0.23 MB
19.07.2018 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r.
0.10 MB
0.17 MB
19.07.2018 34
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2018 r.
0.10 MB
0.17 MB
19.07.2018 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 r.
0.10 MB
0.18 MB
22.08.2018 36
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r.
0.13 MB
0.18 MB
22.08.2018 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 r.
0.14 MB
0.19 MB
22.08.2018 38
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
27.08.2018 39
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 r.
0.10 MB
0.18 MB
29.08.2018 40
Obwieszcznie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2018 r.
0.13 MB
0.19 MB
31.08.2018 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2018 r.
0.13 MB
0.18 MB
20.09.2018 42
Zarządzenie Nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
0.14 MB
0.45 MB
20.09.2018 43
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r.
0.12 MB
0.19 MB
20.09.2018 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
18.10.2018 45
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 paździenika 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r.
0.10 MB
0.19 MB
18.10.2018 46
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2018 r.
0.12 MB
0.18 MB
18.10.2018 47
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2018 r.
0.12 MB
0.19 MB
21.11.2018 48
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2018 r.
0.10 MB
0.19 MB
21.11.2018 49
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2018 r.
0.11 MB
0.19 MB
21.11.2018 50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2018 r.
0.11 MB
0.18 MB
23.11.2018 51
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2018 r.
0.14 MB
0.18 MB
27.11.2018 52
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2018 r.
0.14 MB
6.05 KB
30.11.2018 53
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 r.
0.14 MB
6.05 KB
20.12.2018 54
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 r.
0.29 MB
0.19 MB
20.12.2018 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2018 r.
0.29 MB
0.18 MB
28.12.2018 56
Zarządzenie Nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 57
Zarządzenie Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 58
Zarządzenie Nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 59
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 60
Zarządzenie Nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 61
Zarządzenie Nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.15 MB
6.05 KB
28.12.2018 62
Zarządzenie Nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.16 MB
6.05 KB
28.12.2018 63
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.16 MB
6.05 KB
28.12.2018 64
Zarządzenie Nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku
0.17 MB
6.05 KB
28.12.2018 65
Zarządzenie Nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.16 MB
6.05 KB
28.12.2018 66
Zarządzenie Nr 21 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.17 MB
6.05 KB
28.12.2018 67
Zarządzenie Nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.25 MB
6.05 KB
28.12.2018 68
Zarządzenie Nr 23 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.17 MB
6.05 KB
28.12.2018 69
Zarządzenie Nr 24 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.25 MB
6.05 KB
28.12.2018 70
Zarządzenie Nr 25 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.25 MB
6.05 KB
28.12.2018 71
Zarządzenie Nr 26 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.25 MB
6.05 KB
28.12.2018 72
Zarządzenie Nr 27 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
6.05 KB
22.01.2019
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego Rok 2018 (poz. 1-72)
0.08 MB
0.22 MB
Do góry