Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2021 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
22.01.2021 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.01.2021 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
12.02.2021 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.02.2021 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.03.2021 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2021 r.
0.21 MB
0.50 MB
18.03.2021 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
26.03.2021 12
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.21 MB
0.20 MB
31.03.2021 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2020 r.
0.20 MB
0.19 MB
22.04.2021 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.04.2021 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.05.2021 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
21.05.2021 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
21.05.2021 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
25.05.2021 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2021 r.
0.23 MB
0.18 MB
28.05.2021 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.06.2021 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.
0.10 MB
0.19 MB
21.06.2021 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2021 r.
0.10 MB
0.19 MB
25.06.2021 23
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.22 MB
0.33 MB
08.07.2021 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2021 r.
0.24 MB
0.19 MB
14.07.2021 25
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym
0.22 MB
0.31 MB
14.07.2021 26
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0.26 MB
0.40 MB
14.07.2021 27
Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.22 MB
0.32 MB
20.07.2021 28
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
20.07.2021 29
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
20.07.2021 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
19.08.2021 31
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
19.08.2021 32
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
20.08.2021 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
25.08.2021 34
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.21 MB
0.25 MB
25.08.2021 35
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.23 MB
0.31 MB
26.08.2021 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2021 r.
0.20 MB
0.18 MB
27.08.2021 37
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2021 r.
0.19 MB
0.37 MB
31.08.2021 38
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
20.09.2021 39
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
20.09.2021 40
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
20.10.2021 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
20.10.2021 42
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
20.10.2021 43
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
08.11.2021 44
Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
0.21 MB
0.42 MB
22.11.2021 45
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.11.2021 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 r.
0.21 MB
0.20 MB
22.11.2021 47
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
26.11.2021 48
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
29.11.2021 49
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
01.12.2021 50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
03.12.2021 51
Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.20 MB
0.34 MB
15.12.2021 52
Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
0.21 MB
0.27 MB
16.12.2021 53
Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.20 MB
0.34 MB
20.12.2021 54
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2021 r.w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
20.12.2021 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
30.12.2021 56
Zarządzenie nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.20 MB
0.33 MB
31.12.2021 57
Zarządzenie nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku
0.20 MB
0.36 MB
31.12.2021 58
Zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia mienia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w likwidacji
0.29 MB
2.32 MB
Do góry