Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
22.01.2021 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
22.01.2021 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.01.2021 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
12.02.2021 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.02.2021 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
22.02.2021 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
01.03.2021 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
18.03.2021 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2021 r.
0.21 MB
0.50 MB
18.03.2021 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r.
0.21 MB
0.49 MB
26.03.2021 12
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.21 MB
0.20 MB
31.03.2021 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2020 r.
0.20 MB
0.19 MB
22.04.2021 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.04.2021 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.05.2021 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
21.05.2021 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
21.05.2021 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r.
0.24 MB
0.18 MB
25.05.2021 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2021 r.
0.23 MB
0.18 MB
28.05.2021 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
Do góry