Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
18.01.2016 1
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.15 MB
0.36 MB
0.38 MB
2.05 MB
22.01.2016 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.17 MB
22.01.2016 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r.
0.12 MB
0.37 MB
22.01.2016 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.01.2016 5
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.16 MB
0.21 MB
11.02.2016 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
18.02.2016 7
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r.
0.12 MB
5.48 KB
18.02.2016 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2016 r.
0.12 MB
5.48 KB
23.02.2016 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r.
0.08 MB
5.48 KB
25.02.2016 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2015 r.
0.13 MB
5.48 KB
21.03.2016 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
21.03.2016 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorst bez wypłat nagród z zysku w lutym 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
04.04.2016 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.
0.12 MB
0.19 MB
20.04.2016 14
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.04.2016 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.04.2016 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorst bez wypłat nagród z zysku w marcu 2016 r.
0.12 MB
0.17 MB
20.04.2016 17
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.13 MB
0.18 MB
22.04.2016 18
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.13 MB
0.22 MB
23.05.2016 19
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.05.2016 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.05.2016 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych
0.15 MB
0.58 MB
24.05.2016 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r.
0.12 MB
0.18 MB
25.05.2016 23
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.12 MB
0.18 MB
30.05.2016 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
20.06.2016 25
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
20.06.2016 26
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
12.07.2016 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2016 r.
0.18 MB
0.23 MB
21.07.2016 28
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2016 r.
0.17 MB
0.17 MB
21.07.2016 29
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 r.
0.16 MB
0.18 MB
21.07.2016 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2016r.
0.17 MB
0.18 MB
19.08.2016 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 r.
0.13 MB
0.18 MB
19.08.2016 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
23.08.2016 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zman cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2016 r.
0.17 MB
5.54 KB
25.08.2016 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r.
0.15 MB
0.18 MB
01.09.2016 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2016 r.
0.16 MB
0.19 MB
20.09.2016 36
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 r.
0.13 MB
0.18 MB
20.09.2016 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2016 r.
0.14 MB
0.18 MB
20.10.2016 38
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2016 r.
0.16 MB
0.18 MB
20.10.2016 39
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
20.10.2016 40
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2016 r.
0.17 MB
0.19 MB
10.11.2016 41
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.11 MB
0.18 MB
22.11.2016 42
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2016 r.
0.13 MB
0.18 MB
22.11.2016 43
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2016 r.
0.14 MB
0.19 MB
24.11.2016 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r.
0.11 MB
0.18 MB
24.11.2016 45
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2016 r.
0.14 MB
0.18 MB
02.12.2016 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r.
0.11 MB
0.18 MB
20.12.2016 47
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 r.
0.16 MB
0.18 MB
20.12.2016 48
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2016 r.
0.17 MB
0.18 MB
28.12.2016 49
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym
0.15 MB
0.20 MB
09.01.2017
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego Rok 2016 (poz. 1-49)
0.08 MB
0.08 MB
Do góry