Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
10.01.2022 1
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.18 MB
0.33 MB
24.01.2022 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.01.2022 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.01.2022 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
26.01.2022 5
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.20 MB
0.35 MB
09.02.2022 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.18 MB
22.02.2022 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.02.2022 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
22.02.2022 9
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
24.02.2022 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
25.02.2022 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2021 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2022 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
21.03.2022 13
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
31.03.2022 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2021 r.
0.18 MB
0.32 MB
22.04.2022 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r.
0.21 MB
0.59 MB
22.04.2022 16
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2022 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.05.2022 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
27.05.2022 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2022 r.
0.20 MB
0.19 MB
31.05.2022 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
01.06.2022 21
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0.20 MB
0.34 MB
22.06.2022 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
06.07.2022 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2022 r.
0.22 MB
0.19 MB
20.07.2022 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 r.
0.19 MB
0.33 MB
20.07.2022 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
19.08.2022 26
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
19.08.2022 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r.
0.19 MB
0.33 MB
19.08.2022 28
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r.
0.21 MB
0.59 MB
24.08.2022 29
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.23 MB
0.36 MB
24.08.2022 30
Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
0.23 MB
0.28 MB
26.08.2022 31
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2022 r.
0.20 MB
0.19 MB
29.08.2022 32
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2022 r.
0.17 MB
0.19 MB
01.09.2022 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2022 r.
0.16 MB
0.34 MB
21.09.2022 34
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r.
0.17 MB
0.19 MB
21.09.2022 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2022
0.19 MB
0.35 MB
23.09.2022 36
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.13 MB
0.30 MB
21.10.2022 37
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 r.
0.17 MB
0.19 MB
21.10.2022 38
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r.
0.17 MB
0.19 MB
21.10.2022 39
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2022 r.
0.19 MB
0.34 MB
03.11.2022 40
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych
0.19 MB
0.27 MB
21.11.2022 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.11.2022 42
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r.
0.21 MB
0.59 MB
23.11.2022 43
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
29.11.2022 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2022 r.
0.20 MB
0.19 MB
29.11.2022 45
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
01.12.2022 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2022 r.
0.18 MB
0.33 MB
16.12.2022 47
Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.20 MB
0.27 MB
16.12.2022 48
Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.20 MB
0.37 MB
23.12.2022 49
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 r.
0.21 MB
0.59 MB
23.12.2022 50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 r.
0.21 MB
0.19 MB
23.12.2022 51
Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.22 MB
0.30 MB
Do góry