Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
17.01.2013 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2013 r. o sprostowaniu błędów
0.16 MB
0.22 MB
22.01.2013 2
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2012 r.
0.11 MB
0.21 MB
22.01.2013 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycnego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r.
0.11 MB
0.15 MB
14.02.2013 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2012 r.
0.05 MB
0.16 MB
20.02.2013 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
20.02.2013 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
22.02.2013 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2012 r.
0.05 MB
0.17 MB
22.02.2013 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2012 r.
0.13 MB
0.16 MB
25.02.2013 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2012 r.
0.05 MB
0.17 MB
22.03.2013 10
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
22.03.2013 11
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
26.03.2013 12
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.06 MB
0.22 MB
03.04.2013 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2012 r.
0.05 MB
0.20 MB
16.04.2013 14
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń
0.06 MB
0.41 MB
19.04.2013 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych
0.07 MB
0.55 MB
19.04.2013 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
19.04.2013 17
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
19.04.2013 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2013 r.
0.05 MB
0.21 MB
23.05.2013 19
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
23.05.2013 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2013 r.
0.05 MB
0.21 MB
23.05.2013 21
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
27.05.2013 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
21.06.2013 23
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiostw w maju 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
21.06.2013 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2013 r
0.05 MB
0.21 MB
01.07.2013 25
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych
0.14 MB
0.21 MB
12.07.2013 26
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2013 r.
0.05 MB
0.21 MB
19.07.2013 27
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2013 r.
0.05 MB
0.21 MB
19.07.2013 28
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2013 r.
0.04 MB
0.21 MB
19.07.2013 29
Komunikat Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2013 r.
0.05 MB
0.20 MB
26.07.2013 30
Zarządzenie nr 3 Prezesa GUS z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym
0.06 MB
0.20 MB
22.08.2013 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2013 r.
0.11 MB
0.22 MB
22.08.2013 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2013 r.
0.11 MB
0.20 MB
22.08.2013 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
26.08.2013 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
04.09.2013 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2013 r.
0.06 MB
0.25 MB
19.09.2013 36
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2013 r.
0.05 MB
0.26 MB
19.09.2013 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2013 r.
0.05 MB
0.26 MB
26.09.2013 38
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
0.06 MB
0.25 MB
18.10.2013 39
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
18.10.2013 40
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
18.10.2013 41
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
12.11.2013 42
Zarządzenie nr 5 Prezesa GUS z 4 listopada 2013 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
0.17 MB
0.37 MB
21.11.2013 43
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
21.11.2013 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
25.11.2013 45
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2013 r.
0.05 MB
0.16 MB
25.11.2013 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2013 r.
0.12 MB
0.17 MB
03.12.2013 47
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2013 r.
0.11 MB
0.25 MB
20.12.2013 48
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
20.12.2013 49
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2013r.
0.05 MB
0.17 MB
20.03.2014
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego GUS 2013 (poz. 1-49)
0.09 MB
0.19 MB
Do góry