Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
07.01.2014 1
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.06 MB
0.24 MB
23.01.2014 2
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r.
0.15 MB
0.17 MB
23.01.2014 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r.
0.15 MB
0.16 MB
23.01.2014 4
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.
0.15 MB
0.16 MB
14.02.2014 5
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
24.02.2014 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
24.02.2014 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2014 r.
0.04 MB
0.17 MB
24.02.2014 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r.
0.14 MB
0.16 MB
24.02.2014 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r.
0.11 MB
0.16 MB
20.03.2014 10
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
20.03.2014 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
03.04.2014 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartaly 2013 r.
0.05 MB
0.17 MB
07.04.2014 13
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
0.23 MB
15.04.2014 14
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu
0.07 MB
0.40 MB
18.04.2014 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
18.04.2014 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
18.04.2014 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiortw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2014 r.
0.11 MB
0.22 MB
12.05.2014 18
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
0.05 MB
0.27 MB
22.05.2014 19
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
22.05.2014 20
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
22.05.2014 21
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
22.05.2014 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
25.06.2014 23
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
25.06.2014 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2014 r.
0.05 MB
0.17 MB
10.07.2014 25
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych (...)
0.06 MB
0.26 MB
10.07.2014 26
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2014 r.
0.05 MB
0.21 MB
18.07.2014 27
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Głównym Urzędzie Statystycznym z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
0.13 MB
0.28 MB
18.07.2014 28
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
18.07.2014 29
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
18.07.2014 30
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
22.08.2014 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
22.08.2014 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
22.08.2014 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
26.08.2014 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
03.09.2014 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2014 r.
0.11 MB
0.26 MB
16.09.2014 36
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
0.12 MB
0.26 MB
18.09.2014 37
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2014 r.
0.14 MB
0.17 MB
18.09.2014 38
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2014 r.
0.14 MB
0.17 MB
24.09.2014 39
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie
0.16 MB
0.35 MB
20.10.2014 40
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
20.10.2014 41
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.21 MB
20.10.2014 42
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
29.10.2014 43
Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.12 MB
0.25 MB
29.10.2014 44
Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach
0.11 MB
0.25 MB
29.10.2014 45
Zarządzenie nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
0.12 MB
0.25 MB
29.10.2014 46
Zarządzenie nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.12 MB
0.25 MB
29.10.2014 47
Zarządzenie nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.11 MB
0.25 MB
29.10.2014 48
Zarządzenie nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.11 MB
0.25 MB
29.10.2014 49
Zarządzenie nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu
0.11 MB
0.25 MB
29.10.2014 50
Zarządzenie nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.11 MB
0.25 MB
29.10.2014 51
Zarządzenie nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.12 MB
0.25 MB
06.11.2014 52
Zarządzenie nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku
0.12 MB
0.24 MB
06.11.2014 53
Zarządzenie nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.12 MB
0.23 MB
06.11.2014 54
Zarządzenie nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.11 MB
0.22 MB
07.11.2014 55
Zarządzenie nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.12 MB
0.29 MB
21.11.2014 56
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
21.11.2014 57
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pażdzierniku 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
24.11.2014 58
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
24.11.2014 59
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2014 r.
0.13 MB
0.17 MB
03.12.2014 60
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2014 r.
0.11 MB
0.25 MB
18.12.2014 61
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
18.12.2014 62
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
29.12.2014 63
Zarządzenie nr 21 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.12 MB
0.23 MB
31.12.2014 64
Zarządzenie nr 22 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych
0.77 MB
1.59 MB
5.79 MB
5.61 MB
29.01.2015
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego GUS 2014 (poz. 1-64))
0.09 MB
0.23 MB
Do góry