Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2015 1
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 r.
0.11 MB
0.17 MB
23.01.2015 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
23.01.2015 3
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r.
0.11 MB
0.16 MB
29.01.2015 4
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
0.11 MB
0.23 MB
12.02.2015 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.02.2015 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.02.2015 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
23.02.2015 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
25.02.2015 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
02.03.2015 10
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń
0.14 MB
0.43 MB
02.03.2015 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych
0.11 MB
0.56 MB
20.03.2015 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.03.2015 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
02.04.2015 14
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2014 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.04.2015 15
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.
0.14 MB
0.18 MB
22.04.2015 16
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2015 r.
0.14 MB
0.17 MB
22.04.2015 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2015 r.
0.14 MB
0.18 MB
20.05.2015 18
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.13 MB
0.20 MB
20.05.2015 19
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.12 MB
0.18 MB
21.05.2015 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
21.05.2015 21
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięczneo wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
22.05.2015 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r.
0.08 MB
0.17 MB
25.05.2015 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r.
0.08 MB
0.18 MB
19.06.2015 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
19.06.2015 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
24.06.2015 26
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej
0.12 MB
0.24 MB
10.07.2015 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2015 r.
0.13 MB
0.23 MB
20.07.2015 28
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.07.2015 29
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.07.2015 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.08.2015 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.08.2015 32
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2015 r.
0.12 MB
0.19 MB
21.08.2015 33
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
27.08.2015 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
01.09.2015 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2015 r.
0.12 MB
0.19 MB
18.09.2015 36
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
18.09.2015 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.10.2015 38
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.10.2015 39
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.10.2015 40
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorz przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2015 r.
0.12 MB
0.18 MB
20.11.2015 41
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2015 r.
0.15 MB
0.19 MB
20.11.2015 42
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorz przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2015 r.
0.15 MB
0.18 MB
24.11.2015 43
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie kluczy powiązań PKWiU 2008-PKWiU 2015 i PKWiU 2015-PKWiU 2008
2.50 MB
0.18 MB
1.07 MB
24.11.2015 44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.
0.16 MB
0.18 MB
25.11.2015 45
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnej za III kwartał 2015 r.
0.16 MB
0.18 MB
02.12.2015 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.
0.15 MB
0.19 MB
18.12.2015 47
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r.
0.15 MB
0.19 MB
18.12.2015 48
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2015 r.
0.15 MB
0.18 MB
23.12.2015 49
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej
0.15 MB
0.18 MB
30.12.2015 50
Zarządzenie Nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.12 MB
0.18 MB
07.01.2016
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego Rok 2015 (poz. 1-50)
0.11 MB
0.23 MB
Do góry