Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2020 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r.
0.18 MB
0.37 MB
23.01.2020 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r.
0.20 MB
0.17 MB
23.01.2020 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 r.
0.20 MB
0.18 MB
14.02.2020 4
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2019 r.
0.21 MB
0.17 MB
21.02.2020 5
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r.
0.10 MB
0.37 MB
21.02.2020 6
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2020 r.
0.11 MB
0.17 MB
21.02.2020 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.
0.11 MB
0.18 MB
24.02.2020 8
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie sprostowania błędu
0.10 MB
0.39 MB
25.02.2020 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2019 r.
0.21 MB
0.18 MB
28.02.2020 10
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2019 r.
0.21 MB
0.17 MB
19.03.2020 11
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
19.03.2020 12
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
27.03.2020 13
Zarządzenie nr 3 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.20 MB
0.34 MB
31.03.2020 14
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania pseudonimizacji danych osobowych przetwarzanych przez służby statystyki publicznej
0.21 MB
0.29 MB
31.03.2020 15
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r.
0.20 MB
0.18 MB
21.04.2020 16
Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej
0.23 MB
0.24 MB
22.04.2020 17
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.
0.24 MB
0.32 MB
22.04.2020 18
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2020 r.
0.24 MB
0.32 MB
27.04.2020 19
Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.25 MB
0.34 MB
21.05.2020 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
21.05.2020 21
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
21.05.2020 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
22.05.2020 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
28.05.2020 24
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.17 MB
05.06.2020 25
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.23 MB
0.40 MB
24.06.2020 26
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
24.06.2020 27
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
07.07.2020 28
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 r.
0.11 MB
0.18 MB
22.07.2020 29
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
22.07.2020 30
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
22.07.2020 31
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
04.08.2020 32
Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocników do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej
0.11 MB
0.18 MB
20.08.2020 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 r.
0.09 MB
0.18 MB
20.08.2020 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2020 r.
0.10 MB
0.18 MB
20.08.2020 35
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2020 r.
0.09 MB
0.18 MB
24.08.2020 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
02.09.2020 37
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
02.09.2020 38
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2020 r.
0.21 MB
0.18 MB
24.09.2020 39
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.
0.17 MB
0.19 MB
24.09.2020 40
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 r.
0.17 MB
0.19 MB
15.10.2020 41
Zarządzenie nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
0.23 MB
0.79 MB
21.10.2020 42
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2020 r.
0.21 MB
0.50 MB
21.10.2020 43
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
21.10.2020 44
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
17.11.2020 45
Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
0.21 MB
0.71 MB
17.11.2020 46
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.19 MB
0.61 MB
20.11.2020 47
Zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
0.21 MB
0.60 MB
20.11.2020 48
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
20.11.2020 49
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
20.11.2020 50
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
26.11.2020 51
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
27.11.2020 52
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
02.12.2020 53
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 r.
0.21 MB
0.49 MB
04.12.2020 54
Zarządzenie nr 4 Generalnego Komisarz Spisowego z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centralnego Biura Spisowego
0.20 MB
0.63 MB
21.12.2020 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
21.12.2020 56
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r.
0.21 MB
0.48 MB
30.12.2020 57
Zarządzenie nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.21 MB
0.77 MB
Do góry