Logo Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Dzienniki Urzędowe

Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
23.01.2012 1
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2011 r.
0.22 MB
0.16 MB
23.01.2012 2
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2011 r.
0.21 MB
0.15 MB
23.01.2012 3
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2011 r.
0.22 MB
0.16 MB
23.01.2012 4
Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym
0.27 MB
0.20 MB
23.01.2012 5
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2011 r.
0.22 MB
0.17 MB
20.02.2012 6
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r.
0.22 MB
0.17 MB
20.02.2012 7
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2012 r.
0.22 MB
0.17 MB
22.02.2012 8
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2011 r.
0.22 MB
0.16 MB
23.02.2012 9
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2011 r.
0.23 MB
0.17 MB
27.02.2012 10
Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy
0.24 MB
0.31 MB
06.03.2012 11
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej
0.23 MB
0.31 MB
20.03.2012 12
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2012 r.
0.14 MB
0.26 MB
20.03.2012 13
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2012 r.
0.14 MB
0.25 MB
27.03.2012 14
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu
0.24 MB
0.30 MB
27.03.2012 15
Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
0.24 MB
0.34 MB
27.03.2012 16
Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach
0.24 MB
0.35 MB
03.04.2012 17
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2011 r.
0.11 MB
0.21 MB
20.04.2012 18
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2012 r.
0.11 MB
0.24 MB
20.04.2012 19
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2012 r.
0.11 MB
0.25 MB
20.04.2012 20
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2012 r.
0.12 MB
0.24 MB
21.05.2012 21
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2012 r.
0.06 MB
0.24 MB
21.05.2012 22
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2012 r.
0.06 MB
0.25 MB
23.05.2012 23
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2012 r.
0.13 MB
0.24 MB
25.05.2012 24
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2012 r.
0.17 MB
0.24 MB
26.06.2012 25
Zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej
0.18 MB
0.25 MB
26.06.2012 26
Zarządzenie Nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze
0.19 MB
0.33 MB
26.06.2012 27
Zarządzenie Nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie
0.18 MB
0.33 MB
26.06.2012 28
Zarządzenie Nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach
0.19 MB
0.37 MB
26.06.2012 29
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2012 r.
0.16 MB
0.21 MB
26.06.2012 30
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2012 r.
0.16 MB
0.21 MB
12.07.2012 31
Komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2012 r.
0.22 MB
0.21 MB
20.07.2012 32
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2012 r.
0.22 MB
0.20 MB
20.07.2012 33
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2012 r.
0.11 MB
0.21 MB
20.07.2012 34
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
21.08.2012 35
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
21.08.2012 36
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
23.08.2012 37
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2012 r.
0.14 MB
0.20 MB
29.08.2012 38
Zarządzenie Nr 11 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu
0.14 MB
0.44 MB
29.08.2012 39
Zarządzenie Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku
0.24 MB
0.36 MB
29.08.2012 40
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r.
0.17 MB
0.24 MB
30.08.2012 41
Zarządzenie Nr 13 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie
0.14 MB
0.37 MB
06.09.2012 42
Zarządzenie Nr 14 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi
0.14 MB
0.40 MB
06.09.2012 43
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2012 r.
0.11 MB
0.23 MB
11.09.2012 44
Zarządzenie Nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.12 MB
0.27 MB
21.09.2012 45
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2012 r.
0.11 MB
0.21 MB
21.09.2012 46
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2012 r.
0.11 MB
0.24 MB
19.10.2012 47
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
19.10.2012 48
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
19.10.2012 49
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie przeciętnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
15.11.2012 50
Zarządzenie nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie
0.20 MB
0.38 MB
22.11.2012 51
Zarządzenie nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie
0.17 MB
0.46 MB
22.11.2012 52
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
22.11.2012 53
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2012 r.
0.14 MB
0.21 MB
22.11.2012 54
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2012 r.
0.11 MB
0.20 MB
26.11.2012 55
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r.
0.11 MB
0.24 MB
27.11.2012 56
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia współpracy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z innymi jednostkami służb statystyki publicznej (...)
0.23 MB
0.23 MB
03.12.2012 57
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r.
0.06 MB
0.21 MB
14.12.2012 58
Zarządzenie nr 19 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku
0.25 MB
0.38 MB
20.12.2012 59
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2012 r.
0.16 MB
0.21 MB
20.12.2012 60
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2012 r.
0.16 MB
0.20 MB
21.12.2012 61
Zarządzenie Nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego
0.27 MB
0.98 MB
31.12.2012 62
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego GUS 2012 (poz. 1-61)
0.10 MB
Do góry